Ilmalämpöpumpun asennus

Taloyhtiön yhtiökokous on tehnyt 16.5.2023 periaatepäätöksen ilmalämpönpumpun asentamisesta. Osakas saa omana muutostyönään, mutta alla olevin ehdoin asennuttaa ilmalämpöpumpun asuntoonsa.

Osakkaan on aina ennen työn aloittamista tehtävä muutostyöilmoitus taloyhtiön hallitukselle.

Osakkaan on käytettä kylmä ja sähköurakointioikeudet omaavaa asennusliikettä.

Lähtökohtana on se, ettei taloyhtiölle koidu asennusvaiheessa tai myöhemminkään mitään ylimääräisiä kustannuksia ilmalämpöpumpun tai sen tarvitsemien asennusten kunnossapidosta tai asennuksesta.

Osakas ja taloyhtiö allekirjoittavat sopimuksen, jossa on mainittu allaolevat asiat

· Asentaminen

 • Osakas vastaa omalla kustannuksellaan asennuttamansa ilmalämpöpumpun
 • Osakkaan on tehtävä muutostyöilmoitus taloyhtiön hallitukselle
 • Osakkaan on käytettä kylmä ja sähköurakointioikeudet omaavaa asennusliikettä.
 • Ulkoyksikköä ei saa asentaa etupihan puolelle.
 • Osakkaan on varmistettava, ettei kondenssivesi valu rakennuksen rakenteisiin
 • Ulkoyksikkö ja putket on mahdollisuuksien mukaan koteloitava saman sävyisellä materiaalilla kuin taloyhtiön seinä.

· Asennustyön valvonta ja laitteiston käyttöönotto ja käyttöönottopöytäkirja

 • Osakas vastaa valvonnasta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista
 • Osakas toimittaa käyttöönottopöytäkirjan taloyhtiölle

· Käyttö, huolto ja kunnossapito sekä laitteiston poistaminen käytöstä

 • Osakas vastaa omalla kustannuksellaan asennuttamansa ilmalämpöpumpun huollosta, kunnossapidosta, käytöstä, asennuksen muutoksista ja käytöstä poistamisesta.
 • Osakkaan päättäessä poistaa ilmalämpöpumpun käytöstä, vastaa hän kaikista syntyvistä purkukustannuksista ja sekä ilmalämpöpumpun asentamisen tai poistamisen johdosta vaurioituneiden yhtiön vastuulla olevien rakennusosien saattamisesta ennalleen.
 • Taloyhtiön suorittaessa sellaisia korjaus-, perusparannus- tai muita muutostöitä, jotka edellyttävät ilmalämpöpumpun ulko- ja/tai sisäyksikön poistamista, osakas vastaa näistä syntyvistä ilmalämpöpumppuasennuksen purku- ja muista muuttamiskustannuksista samoin kuin ilmalämpöpumppuasennuksen ennalleen saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

· Vahingot ja vastuut.

 • Jos syntyy todistettavasti haittaa muille asukkaille/osakkaille, on laiteen asennuttanut osakas velvoitettava korjaamaan epäkohdat tai poistamaan laite kustannuksellaan tai yhtiö voi sen poistaa osoittaen siitä aiheutuvat kulut osakkaalle.
 • Jos ilmalämpöpumppu aiheuttaa vahinkoa taloyhtiön korjausvastuulla oleville rakenteille, korvausvelvollisuus arvioidaan aina erikseen.

· Merkinnät huoneistokohtaiseen kunnossapito- ja muutostyörekisteriin

 • Isännöitsijä tekee merkinnän ilmalämpöpumpusta huoneistokohtaiseen kunnossapito- ja muutostyörekisteriin sekä isännöintitodistukseen

· Vastuun siirtyminen huoneiston myyntitilanteessa.

 • Koska tämä sopimus ei sido huoneiston uutta osakasta ilman erillistä sitoutumista, uuden omistajan on tehtävä vastaava sopimus taloyhtiön kanssa tai kauppakirjaan on merkittävä tämän asiakirjan mukaisten vastuiden siirtymisestä uudelle omistajalle.
 • Jos uusi omistaja ei halua sitoutua vastuuseen, myyjän on poistettava ilmalämpöpumppu ja ennallistettava rakenteet kustannuksellaan.