Häiritsevä tupakointi taloyhtiössä

14.06.2017


Hannuskodon yhtiökokous pidettiin 8.6.2017. Asunto-osakeyhtiön hallitus oli saanut osakkaalta muutama viikko ennen kokousta tupakkalain mukaisen esityksen tupakoinnin kieltämisestä taloyhtiön parvekkeilla, terasseilla ja piha-alueella. Perusteluna oli tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihdon mukana naapuriasuntoihin sisälle.

Yhtiökokouksessa hallitus toi asian keskusteluun kertoen, että asiassa voidaan edetä ainakin kolmella tavalla.

1. Tupakoitsijat kiinnittävät huomiota tupakointipaikkaansa niin, että savu ei pääse kulkeutumaan naapuriasuntojen sisälle.

2. Otetaan tupakointikielto yhtiöjärjestykseen

3. Haetaan tupakointikieltoa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Uusi tupakkalaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja mahdollistaa kiellon hakemisen.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto muistuttavat, että häiritsevään tupakointiin puuttuminen kannattaa edelleen aloittaa vanhoin hyvin konstein. Ensin naapurit keskustelevat keskenään. Jos sopuratkaisua ei löydy, taloyhtiön johto ohjeistaa tupakoitsijoita, miten nämä ottavat naapurit huomioon tupakoidessaan. Viimeinen keino on hakea tupakoinnin kieltoa.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että mennään tässä vaiheessa vaihtoehdon 1 mukaisesti. Tupakoitsijat ja hänen naapurit keskustelevat keskenään asiasta, koska tupakoitsija ei ole mahdollisesti edes huomannut, että savu kulkeutuu naapuriin. Lisäksi tupakoitsijat välttäisivät tupakointia paikoissa, josta tupakansavu voi päästä naapureiden asuntoihin sisälle.

Hannuskodon hallitus haluaa kiinnittää huomiota myös tupakantumppien sammuttamiseen ja keräämiseen tupakoinnin jälkeen. Tumppeja ei saa missään tapauksessa heittää pihalle.


Hallitus